Lockdown Problem Faced By People असाय र अशक्तले राहत नपाए पछि पत्रकार पुग्दा ! चल्यो रुवाबासी ! राहत माग्दा उल्टै अपमान !

Post a Comment

0 Comments